Yasal uyarı ve sitenin genel kullanım koşulları

İ. GENEL BİLGİLER

11 Temmuz tarihli Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetlerine İlişkin (LSSI-CE) 34/2002 sayılı Kanun'da sağlanan bilgi yükümlülüğüne uygun olarak, bu web sitesinde aşağıdaki genel bilgi verileri:

Bu web sitesinin, www.erasmusplay.com'un (bundan böyle Web Sitesi olarak anılacaktır) mülkiyeti: ERASMUSPLAY TECHNOLOGIES, S.L., CIF: B01662022 ve iletişim bilgileri:

Adres: CEMINEM SPINUP binası s / n, Calle de Mariano Esquillor Gómez, 50018, Zaragoza

İletişim e-posta adresi: [email protected]

II. GENEL KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Koşulların amacı: Web Sitesi

Bu Genel Kullanım Koşullarının (bundan böyle Koşullar olarak anılacaktır) amacı, Web Sitesine erişimi ve Web Sitesinin kullanımını düzenlemektir. Bu Koşulların amaçları doğrultusunda, Web Sitesi şu şekilde anlaşılacaktır: hem statik hem de dinamik olarak ekran arayüzlerinin dış görünümü, yani gezinme ağacı; ve hem ekran arayüzlerinde hem de gezinme ağacında (bundan sonra İçerik olarak anılacaktır) entegre edilmiş tüm unsurlar ve Kullanıcılara sunulabilecek tüm bu hizmetler veya çevrimiçi kaynaklar (bundan sonra Hizmetler olarak anılacaktır).

erasmusplay.com, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın Web Sitesinin sunumunu ve yapılandırmasını ve buna dahil edilebilecek İçerik ve Hizmetleri değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, her zaman erasmusplay.com'un Web Sitesine entegre edilen bu unsurlardan herhangi birini veya bunlara erişimi kesebileceğini, devre dışı bırakabileceğini ve/veya iptal edebileceğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı tarafından Web Sitesine erişim ücretsizdir ve genel bir kural olarak, Kullanıcı tarafından sağlanan telekomünikasyon ağı üzerinden bağlantı maliyeti dışında, Kullanıcının siteden yararlanabilmesi için herhangi bir değerlendirme yapması gerekmeksizin ücretsizdir. Kullanıcının anlaşmalı olduğu erişim sağlayıcısı.

Web Sitesinin İçeriğinin veya Hizmetlerinin herhangi birinin kullanımı, Kullanıcının aboneliği veya önceden kaydı yoluyla yapılabilir.

Web Sitesine erişim, gezinme ve kullanım ile Kullanıcılar ile Kullanıcı ve erasmusplay.com arasında etkileşime izin verilen yorumlar ve/veya blog alanları gibi alanlar, Kullanıcı'ya şu koşulu sağlar: Bu nedenle, Web Sitesinde gezinmeye başladığınız anda, duruma göre ilgili zorunlu yasal düzenlemelerin uygulanmasına halel getirmeksizin, burada oluşturulan tüm Koşullar ve bunların sonraki değişiklikleri kabul edilir. Yukarıdakilerin alaka düzeyi göz önüne alındığında, Kullanıcının Web Sitesini her ziyaret ettiğinde bunları okuması önerilir.

erasmusplay.com Web Sitesi çok çeşitli bilgiler, hizmetler ve veriler sağlar. Kullanıcı, Web Sitesini doğru şekilde kullanma sorumluluğunu üstlenir. Bu sorumluluk aşağıdakileri kapsayacaktır:

erasmusplay.com, yasaları ihlal eden, kişinin onuruna saygı gösteren, ayrımcı, yabancı düşmanı, ırkçı, pornografik, spam içerikli, gençliği veya çocukluğu tehdit eden tüm yorum ve katkıları geri çekme hakkını saklı tutar. veya kamu güvenliği veya onun görüşüne göre yayınlanmak için uygun değildir.

Hiçbir durumda, erasmusplay.com, Kullanıcılar tarafından yorumlar veya mevcut olabilecek diğer bloglama veya katılım araçları aracılığıyla ifade edilen görüşlerden sorumlu olmayacaktır.

Bu Web Sitesine yalnızca erişim, erasmusplay.com ile Kullanıcı arasında herhangi bir ticari ilişki anlamına gelmez.

Kullanıcı, reşit olduğunu ve bu Koşullara uymak için yeterli yasal kapasiteye sahip olduğunu beyan eder. Bu nedenle, bu erasmusplay.com Web Sitesi reşit olmayanlara yönelik değildir. erasmusplay.com e için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu gerekliliğe uymamak.

Web Sitesi esas olarak İspanya'da ikamet eden Kullanıcılara yöneliktir. erasmusplay.com, Web Sitesinin tamamen veya kısmen diğer ülkelerin yasalarına uygun olmasını sağlamaz. Kullanıcı başka bir yerde ikamet ediyor veya ikametgâhı varsa ve Siteye erişmeye ve/veya sitede gezinmeye karar veriyorsa, bunu kendi sorumluluğunda yapacağını, bu erişimin ve navigasyonun kendisi için geçerli olan yerel mevzuata uygun olmasını sağlamasını, erasmusplay .com'un bu tür erişimlerden doğabilecek hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

III. WEB SİTESİNE ERİŞİM VE NAVİGASYON: GARANTİ VE SORUMLULUK HARİÇ

erasmusplay.com, Web Sitesinin veya İçeriğin veya Hizmetlerin sürekliliğini, kullanılabilirliğini ve kullanışlılığını garanti etmez. erasmusplay.com, Web Sitesinin düzgün çalışması için mümkün olan her şeyi yapacaktır, ancak bu Web Sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olmayacağından sorumlu değildir veya garanti etmez.

Bu Web Sitesi aracılığıyla erişilebilen içeriğin veya yazılımın hatasız olduğundan veya Kullanıcının bilgisayar sistemine (yazılım ve donanım) zarar vermesinden sorumlu veya garanti etmez. Hiçbir durumda erasmusplay.com, bilgisayar sistemlerinden kaynaklananlar veya virüslerin girmesinden kaynaklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesine erişim, gezinme ve Web sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir tür kayıp, hasar veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

erasmusplay.com, bu Web Sitesinin uygunsuz kullanımı nedeniyle kullanıcılara verilebilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir. Özellikle telekomünikasyonda meydana gelebilecek düşmeler, kesintiler, eksiklikler veya aksaklıklardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

IV. GİZLİLİK VE VERİ KORUMA POLİTİKASI

Aşağıdaki url'den erişilebilir: “GÜVENLİ VERİLERİNİZ”

V. ÇEREZLER POLİTİKASI

Aşağıdaki url'den erişilebilir: "ÇEREZLER POLİTİKASI"

VI. BAĞLANTI POLİTİKASI

erasmusplay.com web sitesinin, Kullanıcıların sahip olduğu web sitelerine erişmesine izin veren bağlantılar (diğerlerinin yanı sıra bağlantılar, afişler, düğmeler gibi), dizinler ve arama motorları koyduğu veya Kullanıcıların kullanımına sunabileceği bildirilmektedir. veya üçüncü taraflarca yönetilir.

Bu bağlantıların, dizinlerin ve arama motorlarının Web Sitesine yüklenmesi, Kullanıcıların bir öneri, öneri veya ziyaret daveti olarak değerlendirilmeden İnternette bulunan bilgileri aramasını ve bunlara erişmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. onları.

erasmusplay.com, bu bağlantılı sitelerde bulunan ürünleri ve/veya hizmetleri tek başına veya üçüncü şahıslar aracılığıyla teklif etmez veya pazarlamaz.

Aynı şekilde, kendi mülkü dışında bulunan ve bağlantılar aracılığıyla erişilebilen sitelerin teknik olarak kullanılabilirliğini, doğruluğunu, gerçekliğini, geçerliliğini veya yasallığını garanti etmez.

erasmusplay.com hiçbir durumda diğer web sitelerinin içeriğini incelemeyecek veya kontrol etmeyecek veya yukarıda belirtilen bağlantılı sitelerdeki ürün ve hizmetleri, içeriği, dosyaları ve diğer materyalleri onaylamayacak, incelemeyecek veya onaylamayacaktır.

erasmusplay.com, erasmusplay.com tarafından yönetilmeyen ve bağlantı verilen web sitelerinin içeriklerine, iletişimlerine, görüşlerine, ürünlerine ve hizmetlerine erişim, kullanım, kalite veya yasallık nedeniyle oluşabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. bu Web Sitesinde.

Başka, farklı bir web sitesinin web sayfasından erasmusplay.com web sitesine köprü oluşturan Kullanıcı veya üçüncü taraf şunları bilmelidir:

Web Sitesinin İçeriğinin ve/veya Hizmetlerinin herhangi birinin tamamen veya kısmen çoğaltılmasına, erasmusplay.com'un açık izni olmadan izin verilmez.

erasmusplay.com Web Sitesinde veya İçeriğinde ve/veya Hizmetlerinde hiçbir yanlış, hatalı veya yanlış beyana izin verilmez.

Köprü dışında, söz konusu köprünün kurulduğu web sitesi, erasmusplay.com tarafından açıkça izin verilmediği sürece, İspanyol hukuk sistemi tarafından fikri mülkiyet olarak korunan bu Web Sitesinin herhangi bir öğesini içermeyecektir.

Köprünün kurulması, erasmusplay.com ile bağlantının yapıldığı web sitesinin sahibi arasında bir ilişkinin var olduğu veya erasmusplay.com'un sunulan içerik, hizmet ve/veya faaliyetlerden haberdar olduğu ve kabul ettiği anlamına gelmez. söz konusu web sitesinde ve tam tersi.

VII. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

erasmusplay.com tek başına veya devralan sıfatıyla tüm fikri mülkiyet haklarının sahibidir ve Web Sitesinin genel içeriği ve içerdiği unsurlar (örnek olarak ve ayrıntılı olmamak kaydıyla, resimler, ses, ses, video, yazılım veya metinler, markalar veya logolar, renk kombinasyonları, yapı ve tasarım, kullanılan malzemelerin seçimi, bilgisayar çalışması, erişimi ve kullanımı için gerekli programlar, vb.). Bu nedenle, bu alandaki hem İspanyol hem de Topluluk düzenlemelerinin yanı sıra konuyla ilgili ve İspanya tarafından imzalanmış uluslararası anlaşmaların geçerli olduğu İspanyol hukuk sistemi tarafından fikri mülkiyet olarak korunan eserler olacaktır.

Tüm hakları saklıdır. Fikri Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre, bu web sayfasının içeriğinin tamamının veya bir kısmının ticari amaçlarla çoğaltılması, dağıtılması ve kullanıma sunulma yöntemi de dahil olmak üzere umuma iletilmesi kesinlikle yasaktır. ve erasmusplay.com'un izni olmadan herhangi bir teknik yolla.

Kullanıcı, erasmusplay.com'un fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygı duymayı kabul eder. Web Sitesinin öğelerini görüntüleyebilir, hatta bunları yalnızca kişisel kullanımınız için olduğu sürece bilgisayarınızın sabit diskinde veya başka herhangi bir fiziksel ortamda yazdırabilir, kopyalayabilir ve saklayabilirsiniz. Ancak Kullanıcı, Web Sitesinde kurulmuş olan herhangi bir koruma cihazını veya güvenlik sistemini silemez, değiştiremez veya manipüle edemez.

Kullanıcı veya üçüncü şahıs, Web Sitesi İçeriğinden herhangi birinin fikri mülkiyet haklarının korunması hakkını ihlal ettiğini düşünürse, GENEL BİLGİLER bölümündeki iletişim bilgileri aracılığıyla derhal erasmusplay.com'u bilgilendirmelidir. bu Yasal Uyarı ve Genel Kullanım Koşulları.

ERASMUS®, Avrupa Birliği'ne ait tescilli bir ticari markadır ve Avrupa Komisyonu tarafından temsil edilmektedir. Bu Web Sitesi orta vadeli kiralama fırsatları için bir platformdur ve hiçbir şekilde ERASMUS® ticari markası ile ilgili değildir. Bu Web Sitesi ayrıca Avrupa Birliği veya Avrupa Komisyonu ile de ilgili değildir.

VIII. HUKUKİ İŞLEMLER, GEÇERLİ MEVZUAT VE YARGI YETKİSİ

erasmusplay.com, Web Sitesi ve İçeriğinin uygunsuz kullanımı veya bu Koşulların ihlali için gerekli gördüğü hukuki veya cezai davaları açma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı ile erasmusplay.com arasındaki ilişki, İspanya topraklarında geçerli olan ve mevcut düzenlemelere tabi olacaktır. Bu Koşulların yorumlanması ve/veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması halinde, taraflar ihtilaflarını kanuna uygun olarak ilgili hakim ve mahkemelere sunarak olağan yargı yetkisine teslim edeceklerdir.

Son değiştirilme tarihi: 30 Temmuz 2020